2018-2019

Engagera dig i NärCon under 2018/2019

NärCon arrangeras framför allt av ideella eldsjälar som brinner för att skapa ett fantastiskt evenemang tillsammans. Våra evenemang för hösten 2018 till sensommar 2019 är:


NärCon Sommar 2019

För att få ett så stort event som NärCon Sommar att fungera och alla att dra åt samma håll krävs struktur i organisationen och en plan om hur evenemanget ska arrangeras. Här nedan hittar du organisationen för NärCon Sommar 2018 (där organisationen för NCS2019 kommer vara ganska lik), hur du kan engagera dig, vilka krav som då ställs på dig tillsammans med ett gäng viktiga datum:

NCS2019 – Viktiga datum (preliminärt)

 • 29 juli 2018 – Utökat biljettsläpp för NCS2019
 • 16 november 2018 – Kommittén för NCS2019 utannonseras
 • 3 februari 2019 – Ansökan till OA för NCS2019 öppnar
 • 1 mars 2019 – Ansökan till OA för NCS2019 stänger
 • 3 mars 2019 – Utannonsering av OAs för NCS2019
 • 22-24 mars 2019 – Stora OA-helgen #1
 • 24 mars 2019 – Pandasläpp NCS2019
 • 25 mars 2019 – Utökat biljettsläpp
 • 7-9 juni 2019- Stora OA-helgen #2
 • 22-24 juli 2019 – Uppbyggnaden av NCS2019 (BärCon)
 • 25-28 juli 2019 – NärCon Sommar 2019
 • 28-29 juli 2019 – Nedrivningen av NCS2019 (BärCon)

Huvudansvarig

Den ytterst ansvariga för hela NärCon, Main Stage & dess shower samt det strategiska arbetet med Nordic Cosplay Championship. Är den som sätter visionen och ramarna för evenemanget och har ansvar för lokalerna och kontakten med ägarna av dem samt det yttersta ansvaret för säkerheten på festivalen. Får stöd ifrån staben i det löpande arbetet och arbetsleder denna. Är den som tillsätter och leder kommittén samt är den person som representerar NärCon gentemot press. Huvudansvarige för NärCon Sommar 2019 är Sam Anlér.

Staben

Agerar stöd åt den huvudansvarige samt arbetar liksom denne med NärCon på heltid inom NärCon Eventbyrå. Staben består av två personer som arbetar med konkreta ansvarsområden och uppgifter inom NärCon.

Kommittén

Den grupp som tillsammans med staben planerar och arrangerar NärCon; består av 4-5 personer som delar upp NärCon mellan sig. Kommittén handplockas och tillsätts av huvudansvarig och utannonseras preliminärt den 19 oktober 2018. Denna grupp träffas många gånger och kommunicerar löpande inför evenemanget för att diskutera hela NärCon. Målet är att varje medlem ska få en övergripande koll på vad som händer på NärCon och hur saker och ting kommer att fungera. Varje kommittémedlem kommunicerar med den huvudansvarige kring visionen och budgeten för evenemanget. Kommittén rekryterar, tillsätter och leder i sin tur områdesansvariga och ser till att dessa har riktlinjer, budget och övriga verktyg som de behöver för att kunna genomföra sitt område. Varje kommittémedlem har omkring 9 områdesansvariga under sig.


NärCon Höst 2018

Ett mysigt konvent i Linköping på Katedralskolan. Huvudansvarig för NärCon Höst är Sindre Lind.

NCH2018 – Viktiga datum

 • 31 oktober 2018 – Uppbyggnaden av NCH2018 (BärCon)
 • 1-4 november 2018 – NärCon Höst 2018
 • 4 november 2018 – Nedrivningen av NCH2018 (BärCon)

 


NärCon Vinter 2019

NärCon Vinter är tillbaka! Likt NärCon Höst så är Sindre Lind huvudansvarig för NärCon Vinter.

NCV2018 – Viktiga datum

 • 20 februari 2019 – Uppbyggnaden av NCV2019 (BärCon)
 • 21-24 februari 2019 – NärCon Vinter 2019
 • 24 februari 2019 – Nedrivningen av NCV2019 (BärCon)