2017-2018

Engagera dig i NärCon under 2017/2018

NärCon arrangeras framför allt av ideella eldsjälar som brinner för att skapa ett fantastiskt evenemang tillsammans. Våra evenemang för hösten 2017 till sensommar 2018 är:

Tidslinjer

 


NärCon Sommar 2018

För att få ett så stort event som NärCon Sommar att fungera och alla att dra åt samma håll krävs struktur i organisationen och en plan om hur evenemanget ska arrangeras. Här presenterar vi organisationen för NärCon Sommar 2018, hur du kan engagera dig, vilka krav som då ställs på dig tillsammans med ett gäng viktiga datum:

NCS2018- Viktiga datum

 • 30 juli 2017 – Biljettsläpp för NCS2018
 • 20 oktober 2017 – Kommittén för NCS2018 utannonseras
 • 4 februari 2018 – Ansökan till OA för NCS2018 öppnar
 • 2 mars 2018 – Ansökan till OA för NCS2018 stänger
 • 4 mars 2018 – Utannonsering av OAs för NCS2018
 • 23-25 mars 2018 – Stora OA-helgen #1
 • 23 mars 2018 – Utökat biljettsläpp, släpp av cosplaypass m.m.
 • 25 mars 2018 – Pandasläpp NCS2018
 • 15-17 juni 2018- Stora OA-helgen #2
 • 23-25 juli 2018 – Uppbyggnaden av NCS2018 (BärCon)
 • 26-29 juli 2018 – NärCon Sommar 2018
 • 29-30 juli 2018 – Nedrivningen av NCS2018 (BärCon)

Huvudansvarig

Den ytterst ansvariga för hela NärCon, Main Stage & dess shower samt det strategiska arbetet med Nordic Cosplay Championship. Är den som sätter visionen och ramarna för evenemanget och har ansvar för lokalerna och kontakten med ägarna av dem samt det yttersta ansvaret för säkerheten på festivalen. Får stöd ifrån staben i det löpande arbetet och arbetsleder denna. Är den som tillsätter och leder kommittén samt är den person som representerar NärCon gentemot press. Huvudansvarige för NärCon Sommar 2018 är Sam Anlér.

Staben

Agerar stöd åt den huvudansvarige samt arbetar liksom denne med NärCon på heltid inom NärCon Eventbyrå. Staben består av tre personer som arbetar med konkreta ansvarsområden och uppgifter inom NärCon. Följande är stabsmedlemmarna och deras preliminära respektive ansvarsområden:

Creative

Har hand om alla våra föreläsare, utställare och butiker. Ansvarar utöver det för servicen och logistiken kring våra gäster samt allt det praktiska kring våra föreläsningsscener. Ansvarig för Creative på NCS2018 är David Fallgren.

Kommunikation

Ansvarar för intern respektive extern kommunikation. Det vill säga det som kommunicerar till besökare & samarbetande föreningar samt kommunikationen internt i organisationen. Har sin bas i Kårallen och supportar övriga arrangörer därifrån. Ansvarig för Kommunikation på NCS2018 är Sindre Lind.

Servering

Detta område inbegriper all vår egna försäljning av mat, dryck och godis på festivalen och logistiken kring denna. Ansvarig för Servering på NCS2018 är Daniel Ullenius.

Kommittén

Den grupp som tillsammans med staben planerar och arrangerar NärCon; består av 3 personer som delar upp NärCon mellan sig. Kommittén handplockas och tillsätts av huvudansvarig och utannonseras den 20 oktober 2017. Denna grupp träffas många gånger och kommunicerar löpande inför evenemanget för att diskutera hela NärCon. Målet är att varje medlem ska få en övergripande koll på vad som händer på NärCon och hur saker och ting kommer att fungera. Varje kommittémedlem kommunicerar med den huvudansvarige kring visionen och budgeten för evenemanget. Kommittén rekryterar, tillsätter och leder i sin tur områdesansvariga och ser till att dessa har riktlinjer, budget och övriga verktyg som de behöver för att kunna genomföra sitt område. Varje kommittémedlem har omkring 9 områdesansvariga under sig.

Kommittéområden

Nedan följer kommittéområdena för NärCon Sommar 2018.

Backend

Backend är de osynliga hjältarna på NärCon, festivalens Batman. Här hittar du funktioner som är till för att stötta upp organisationen, dess funktionärer & inventarier men även i viss utsträckning festivalens besökare. Fokus är infrastruktur och att möjliggöra så att övriga arrangörer och funktionärer kan genomföra sina områden på bästa sätt möjliga.

Gaming & Aktiviteter

Kommittémedlemmen som ansvarar för Gaming och Aktiviteter har fokus på content. Detta område handlar om att leverera aktiviteter, tävlingar och turneringar till festivalens besökare. Målet är att komplettera upp det content som festivalen får från bl.a. Main Stage, Föreningstorg, föreläsare och utställare med allt som besökarna kan tänkas vilja göra, för att ha en fantastiskt händelsefylld festival.

Frontend

Ansvarig för nästintill alla ytor & hus på NärCon och att de fungerar som de ska är Frontend. Detta område inbegriper också våra entréer och viss supportfunktion till festivalen. Detta kommer med största sannolikhet vara det kommittéområde med allra störst personalstyrka.

Övriga positioner inom NCS2018

NCC-organisationen

Nordic Cosplay Championship är den enskilt största händelsen på NärCon Sommar 2018 och är en show utan dess like. NCC har en egen organisation med en producent som likt staben jobbar på NärCon Eventbyrå och har ett fåtal arrangörer under sig (1 st inför/under NCS2017). Producent för NCC2018 är Sabina Mårdenkrans.

Ställföreträdare

Likt förra året så kommer respektive kommitté- och stabsmedlem att ha en ställföreträdare. Denne rekryteras före övriga arrangörer och är från denna stunden med i planeringsarbetet av området.

Områdesansvariga

De personer som slutligen är chefer för respektive område på plats vid evenemanget. Har en budget och riktlinjer för sitt område och ombesörjer att detta blir genomfört. Har en kontaktperson ovanför sig, antingen i kommittén eller staben, som agerar stöd.

Gruppledare

Arbetar med planering inför eventet men har inte ansvar för budgeten. På plats på eventet har de ett större ansvar än övriga pandor och åker till NärCon just för att vara med och engagera sig hela tiden och inte delta som deltagare.

Pandor

Våra funktionärer som bemannar NärCon och är framför allt de som möter besökarna. Här finns flera typer av personal; allt ifrån de som jobbar för att få gratis inträde & delta i evenemanget till de som kommer för att jobba hela NärCon.


NärCon Höst 2017

Vårt senaste evenemang, ett mysigt konvent i Linköping på Katedralskolan. Områdesansvariga är redan tillsatta för NärCon Höst och just nu går det att söka till Panda på panda.narcon.events

NCH2017 – Viktiga datum

 • 8 oktober 2017 – Arrangörsmöte NCH2017
 • 1 november 2017 – Uppbyggnaden av NCH2017 (BärCon)
 • 2-5 november 2017 – NärCon Höst 2017
 • 5 november 2017 – Nedrivningen av NCH2017 (BärCon)

 


NärCon Vinter 2018

NärCon Vinter är tillbaka! Likt tidigare år är vi på Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping och du har möjlighet att engagera dig som panda, områdesansvarig eller gruppledare.

NCV2018 – Viktiga datum

 • 27 oktober 2017 – Ansökan till OA för NCV2018 öppnar
 • 12 november 2017 – Ansökan till OA för NCV2018 stänger
 • 13 november 2017 – Utannonsering av OAs för NCV2018
 • 17 november 2017 – Pandasläpp NCV2018
 • 24 november 2017 – Biljettsläpp NCV2018
 • 25 november 2017 – Arrangörsmöte NCV2018
 • 21 februari 2018 – Uppbyggnaden av NCV2018 (BärCon)
 • 22-25 februari 2018 – NärCon Vinter 2018
 • 25 februari 2018 – Nedrivningen av NCV2018 (BärCon)